Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

otfed
przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. nie znamy już siebie sprzed kilku lat. 
doroślejemy. i tego nie da się zatrzymać. więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. będzie dobrze.
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viasoSad soSad
otfed
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viasoSad soSad
otfed
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viasoSad soSad
otfed
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
otfed
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

March 31 2015

otfed
3965 2024
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viasoSad soSad
otfed
8438 2c6b
Reposted fromimradioactive imradioactive viasoSad soSad

March 15 2015

otfed
0383 faac 500
Reposted fromthepointless thepointless viacelukrecja celukrecja
otfed
Nie da się  spotkać dwa razy tego samego człowieka. Czasem wystarczy kilka uderzeń serca, żeby kogoś zupełnie zmienić.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viasoSad soSad
otfed
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna
— -Pawlikowska
Reposted fromSabela Sabela viasoSad soSad
otfed
otfed
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasoSad soSad
otfed
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasoSad soSad
3603 634f
Reposted fromLittleJack LittleJack viasoSad soSad
otfed
1295 602b 500
Short Term 12 (2013) vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafilmowy filmowy
otfed
5221 7adf
Reposted fromchocoway chocoway viathefirstdrop thefirstdrop
otfed
0129 c6ea 500
Jodi Picoult 'już czas'
Reposted fromdontforgot dontforgot viathefirstdrop thefirstdrop
otfed

March 10 2015

otfed
otfed
5088 a1c5
Reposted fromoutline outline viacelukrecja celukrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl